• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Lúčime sa s deviatakmi
     • Lúčime sa s deviatakmi

      Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
      zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
      V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov,
      poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov.

      Všetkým deviatakom zo srdca želáme veľa šťastia, aby sa im naďalej darilo v štúdiu a aby sa im podarilo dosiahnuť svoje vytúžené ciele!

    • Vyhodnotenie matematických súťaží
     • Vyhodnotenie matematických súťaží

      Matematické súťaže - vyhodnotenie domácich, školských a okresných kôl v školskom roku 2019/2020

      V tomto školskom roku sa v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách, neuskutočnili okresné kolá Pytagoriády a matematickej olympiády kategórií pre 6. až 8. ročník a krajské kolo 9. ročníka.

     • Oznam

      Na základe rozhodnutia MŠŠVaV SR, zriaďovateľa a riaditeľky školy po zvážení všetkých aspektov dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení a pre veľké množstvo žiakov školy Vám oznamujem, že Váš syn /dcéra sa zúčastní vyučovania iba v jeden deň podľa harmonogramu a to povinne na 4 vyučovacie hodiny.
      Prinesie a odovzdá triednemu učiteľovi všetky učebnice a žiacku knižku.

      9.ročník 23. 06.2020 (utorok)
      8. ročník 24.06.2020 (streda)
      7. ročník 25.06.2020 (štvrtok)
      6.ročník 26.06.2020 (piatok)

      Zároveň sa žiaci na daný deň môžu nahlásiť na stravu vedúcej školskej jedálne obvyklým spôsobom.

      Ak žiak do školy z vážnych dôvodov nemôže prísť, je povinnosťou zákonného zástupcu, aby učebnice akýmkoľvek spôsobom po dohode s triednym učiteľom doručil do školy .
      Pre vysvedčenie si žiaci resp. rodič príde opäť povinne dňa 30.06.2020 o 8:00 do svojej triedy.

      Žiadam žiakov, aby do školy

     • Oznam

      Od 15. 06. 2020 bude výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebiehať v 4 oddeleniach podľa pôvodného režimu a zloženia detí v oddeleniach.

      Od tohto dňa bude v prevádzke i ranný ŠKD od 6:30 hod. a zberný ŠKD do 16:30 hod. .

      Bližšie info: http://www.skdsnpsu.sk/ - Aktuálne oznamy.

     • Oznam

      Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa zisťuje záväzný záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka 6. - 9. ročníka v škole od 22. 06. 2020.

      Prosíme rodičov, aby nahlásili najneskôr do 12. 06. 2020 (piatok) triednym učiteľom záväzný záujem o nástup do školy a stravovanie nahlásili vedúcej školskej jedálne.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Čo vieš o hviezdach?
   • Rubikova kocka - online súťaž
   • Inšpirujme svet
   • Učíme na diaľku - 1.A
   • Učíme na diaľku - 4.B
   • Učíme na diaľku - 3.B
   • Učíme na diaľku - 2.A
   • Učíme na diaľku - 2.B
   • Učíme na diaľku - 4.A