Počet návštev: 8670087

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY

Viac informácií o Zápise do 1. ročníka nájdete tu.

Záujemcovia o individuálnu prehliadku školy s konzultáciou u riaditeľky, reps. zástupkyne riaditeľky si môžu dohodnúť termín na tel. čísle 0911 948 885 alebo mailom na zs.surany.snp@pobox.sk.

Darujte nám 2% z dane! Ďakujeme.

Vážení priatelia školy!

Prosíme darujte  2 % z dane našej SNPčke!

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Potvrdenie o návšteve školy

 

COVID

Zelená otvoreným školám - 2022/2023

Rodič alebo zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Môžete ho priniesť v papierovej forme alebo vyplniť elektronicky (nájdete ho v časti Žiadosti/Vyhlásenia).

          

Sobota 25. 3. 2023

Sponzori a partneri

        

            

Zbierame

- drobné elektrospotrebiče

- použité batérie

- zubné kefky

- známky a pohľadnice na pomoc misiám

 • Každá kvapka sa počíta
  V tento deň si pripomíname význam vody - nenahraditeľnej súčasti nášho každodenného života.
  „Voda, to je kamarát, preto ju má každý rád. Kvapka kvapká, len sa leje, kvapôčka sa na nás smeje. Pošteklí nás na líčka, naša vzácna vodička. Aj keď padá z neba, chrániť nám ju treba.“
  Týmito slovami boli privítaní naši druháci, tretiaci a štvrtáci v športovej hale, kde bola pripravená zaujímavá prezentácia, videá a rôzne aktivity . Žiaci mali možnosť zopakovať si kolobeh vo
 • Riaditeľka Základnej školy, SNP 5, Šurany oznamuje žiakom 1. – 8. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa

  22. marca 2023 (streda).

  Riaditeľské voľno bude udelené z dôvodu TESTOVANIA 9 a vysokej chorobnosti zamestnancov, takže nie je možné zabezpečiť chod školy. Riaditeľské voľno udeľujem po konzultácii so zriaďovateľom.

 • Výlet za snehom

  „Už sme doma z výletu, nezmokli sme – už sme tu!“ spievali deti aj dospelí v autobuse pri návrate do Šurian.
  V sobotu 4. marca 2023 zorganizovala naša škola i vďaka finančnej podpore Združenia rodičov tradičný výlet za snehom. Navštívili sme lyžiarske stredisko Snowland Valčianska dolina. Náladu umocňovalo slniečko, ktoré celý deň svietilo lyžiarom i turistom. Nádielka snehu bola postačujúca na to, aby sa veľkí i malí dosýta vylyžovali a vysánkovali a s hlavou plnou zážitkov, celými rukami a nohami sa šťastne vrátili domov.

 • Dňa 28. 02. 2023 sa v našej škole konalo obvodné kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023.

  Našu školu reprezentovali Matej Cvik, Viktor Rigó, Karin Krajčovičová, Paula Borovicová, Karolína Borovicová a Karolína Bitterová. Naši recitátori sa v silnej konkurencii nestratili a získali veľmi pekné umiestnenia.

 • Fašiangový karneval

  S januárom sme sa rozlúčili ako sa patrí – pekne veselo. V utorok 31.1. sa naši mladší žiaci na ročníkoch 1. - 4. od rána zmenili na nepoznanie. Doslova. Z milej žiačky bola zrazu strašidelná bosorka, z tichého žiaka bol znenazdajky odvážny hrdina. Všade sa spievalo, tancovalo, súťažilo, ... Masky sa predviedli aj v ostatných triedach, ktorým urobili malú promenádu. Bolo naozaj veselo a ku zábave sa pridalo i malé fašiangové občerstvenie, ktoré si žiaci pripravili v každej triede. Po troch hodinách zábavy sa pristúpilo k vážnejšej téme. Na poslednej – štvrtej hodine, spolu s triednou pani učiteľkou, vyhodnotili všetci mladší žiaci, výsledky svojej práce za uplynulé obdobie a rozdali sa výpisy známok za 1. polrok. Väčšina žiakov kráčala domov s úsmevom a spokojnosťou. Doma ich určite čakala pochvala. Veď tú si zaslúži každý, kto je usilovný a snaživý.

 • Hviezdoslavov Kubín

  I.kategória

  Dňa 24. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy.

  V prednese prózy súťažilo 10 žiakov 2. - 4. ročníkov.

  1. miesto: Viktor Rigó 4.A

  2. miesto: Tamara Tóthová 4.B

  3. miesto: Damián Zeleňák 3.B

  V prednese poézie súťažilo 25 žiakov 2. - 4. ročníkov.

  1. miesto: Matej Cvik 4.A

  2. miesto: Samuel Tóth 4.B

  3. miesto: Jakub Ivan 3.A

  Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom gratulujeme a Viktorkovi a Maťkovi budeme držať palce v obvodnom kole!
  Mgr. Lucia Cviková

  V II. kategórii sa v prednese poézie umiestnili žiaci nasledovne:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, SNP 5, 942 01 Šurany
  SNP 5

 • 0911 948 885

Fotogaléria